Neem contact op

Toepassingen van CO2 gas

CO2 gas staat ook bekend als kooldioxide, koolstofdioxide, carbon dioxide, R744, diwaterstofcarbonaat en koolzuurgas. Koolstofdioxide is in grote concentraties milieuvervuilend en giftig. Het gas is reuk-, kleur- en smaakloos, wat het extra gevaarlijk maakt. Indien de concentratie toeneemt, verliest men het bewustzijn en is het slachtoffer zich niet bewust van de verstikking die optreedt. Zorg er daarom voor dat er een gekalibreerde CO2 meter aanwezig als u te werk gaat met kooldioxide. Deze meter geeft een signaal zodra de concentratie CO2 de norm overschrijdt en verontrustend wordt. CO2 heeft een aantal toepassingen, zowel als gas, als droogijs en als vloeibare CO2. Droogijs ontstaat wanneer vloeibare CO2 afkoelt tot -78 graden Celsius. Om vrieswonden te voorkomen, is het van groot belang dat droogijs niet met de huid in aanraking komt. Door beschermende thermo handschoenen te dragen, beperkt u de kans op bevriezing van de huid. De vaste vorm van CO2 wordt ook wel koolzuursneeuw genoemd en heeft, net zoals gasvormig en vloeibare CO2, verscheidende toepassingen.

Airconditioning

Jarenlang werd R134a gebruikt als koudemiddel voor commerciële koelingen. Maar vanwege de milieuonvriendelijke eigenschappen was het gebruik van dit koelmiddel niet langer toegestaan. Veel autofabrikanten zijn overgestapt op een koudemiddel als R1234yf. Echter is ook hier discussie over ontstaan. Het gas zou namelijk brandbaar zijn. Daarom wordt er tegenwoordig CO2 gebruikt in mobiele en commerciële koelsystemen. Airconditioning kunnen op deze manieren functioneren en bij warm weer de ruimte op een brandveilige manier verkoelen.

Aquarium

De onderwaterwereld heeft veel behoefte aan CO2. Daarom is het aan te raden om CO2 of vloeibare CO2 toe te voegen aan het aquarium. Een goede aanvoer van dit gas is belangrijk. Aquariumplanten nemen het gas in zich op, wat in combinatie met fotosynthese zorgt voor zuurstof. Door het toevoegen van kooldioxide wordt het water een beetje zuur, wat goed is voor het leven dat zich in het water bevindt. Planten en vissen en kooldioxide nodig om te kunnen groeien. Daarom is een goede aanvoer van dit gas van belang.

Brandblussers

Droogijs wordt toegepast in koolzuursneeuwblussers. Deze brandblussers worden ook wel CO2 blussers genoemd. Deze brandblussers worden met name ingezet waar andere blussers niet geschikt voor zijn, denk hierbij aan het blussen van elektrische apparatuur en vloeistofbranden (met uitzondering van frituurvet). Koolzuursneeuwblussers laten geen reststoffen achter, wat een groot voordeel is. Zo is de CO2 blusser een zeer geschikte brandblusser voor brandcategorie A, B, C en E.

Frisdrank

In frisdrank wordt koolzuur gebruikt om te zorgen voor de geliefde prik. Maar daarnaast heeft koolzuur nog een andere werking. Het gas draagt namelijk bij aan de conservering van de dorstlessers. Bovendien komen de aroma’s in de frisdrank makkelijker vrij. Er zit maar weinig koolzuur in een liter frisdrank: slechts 5 tot 8 gram. Het is op geen enkele wijze schadelijk voor de gezondheid, omdat deze concentraties daar te klein voor zijn.
Het toevoegen van koolzuur aan drank heet carboniseren. De drank is extra dorstlessend door de frisse, zure smaak. Bovendien zorgt CO2 voor een verhoogde houdbaarheid van frisdrank, water en bier. In de voedingsindustrie staat koolzuur bekend als E-nummer E290.

Horeca

CO2 gas kan in de horeca worden ingezet als drijfgas voor het tappen van bier. Door dit drijfgas wordt het bier naar boven gedrukt zodra de tap wordt geopend. Koolzuur stijgt op wanneer de druk in de tap afneemt, waardoor er schuim ontstaat. Er moet dus voldoende CO2 afwezig zijn om schuim te kunnen creëren. Het is in bierkelders aan te raden een CO2 alarm te installeren. Indien het CO2 gehalte in de ruimte toeneemt en de norm overschrijdt, neemt het alarm dit waar en geeft het vervolgens een signaal af. Zorg ervoor dat deze CO2 meter goed gekalibreerd is. Een co2 fles vullen? Dat kan bij Westfalen Gassen.  Neem gerust contact met ons op.

MAP verpakken

Om producten te kunnen verpakken onder een beschermende atmosfeer is koolzuur nodig. Dit is het belangrijkste gas bij het MAP verpakken. MAP staat voor Modified Atmosphere Packaging. CO2 zorgt ervoor dat de pH-waarde van het product wordt verlaagd. Tevens zorgt het gas ervoor dat aërobe bactieren en schimmels geen kans krijgen om te groeien en zo het product aan te tasten. Het product blijft zo langer houdbaar. Stikstof zorgt ervoor dat het overbodige CO2 geen vacuüm trekkende werking krijgt. Daarnaast is zuurstof nodig om het rode vlees zijn kleur te laten behouden.

Wijnproductie

De wijnproductie begint bij het kweken van druiven. Zodra de druiven worden geplukt, is het belangrijk deze in te vriezen met CO2 gas. Indien dit niet gebeurt, is er een kans dat de druiven tijdens het transport gaan gisten. Om dat te voorkomen wordt droogijs gebruikt, wat zorgt voor verkoeling en verdrijving van zuurstof.

CO2 gas en het milieu

Van nature komt dit gas voor in onze atmosfeer. Er is ongeveer 400 ppm aanwezig. Het broeikaseffect is een natuurlijk verschijnsel dat de warmte van de zon binnen onze atmosfeer vasthoudt. Dit gebeurde door gassen als methaan, kooldioxide en waterstof. Deze gassen zorgen ervoor dat de temperatuur op aarde geen -19 graden Celsius is, maar gemiddeld 12 graden Celsius.

Gevolgen van het broeikaseffect

Echter is de hoeveelheid kooldioxide in de atmosfeer al meer jarenlang aan het toenemen. Dat komt door alle toepassingen waar CO2 gas voor gebruikt wordt. Naast de al reeds genoemde toepassingen, zijn er echter nog meer situaties waar het gas voor wordt ingezet. Het gebruik van CO2 brengt ook uitstoot met zich mee. Deze uitstoot vergroot het broeikaseffect, waardoor het steeds warmer wordt op aarde, met alle gevolgen van dien. Vooral op de poolkappen zijn de effecten van de aardeopwarming goed zichtbaar. IJskappen smelten, wat voor de dieren in de desbetreffende leefomgeving grote gevolgen heeft. Door de klimaatverandering worden niet alleen pooldieren, maar ook veel zeedieren met uitsterven bedreigd.
Niet alleen de dieren krijgen het moeilijk wanneer het broeikaseffect te sterk wordt, maar ook het regenwoud heeft het er moeilijk mee. Door de temperatuurstijging wordt het weer steeds droger en heeft het regenwoud minder vocht. De bomen en planten nemen kooldioxide in zich op en maken er zuurstof van. We hebben deze flora dus nodig om aan zuurstof te komen.

Uitstoot terugdringen

Om de bijdrage aan het broeikaseffect te verkleinen, is het nodig om de uitstoot van CO2 en andere gassen terug te dringen. CO2 komt vrij wanneer er hout, olie en aardgas wordt verbrand. Auto’s en kolencentrales verbruiken veel brandstof en zijn daarmee grote luchtvervuilers. Tegenwoordig rijden steeds meer auto’s hybride en elektrisch, waardoor ze geen grote bijdrage meer leveren aan het broeikaseffect.
Naast CO2 bestaat er ook de uitstoot methaan, lachgas en meer schadelijke gassen. Per 1 januari 2015 is de nieuwe F-gassenverordening ingegaan. In dit reglement staan alle voorwaarden wat betreft het aanschaffen en gebruiken van gassen met een hoog aardeopwarmingsvermogen. Deze gassen worden ook wel F-gassen genoemd.

Uw gezondheid

Koolstofdioxide wordt veel gebruikt, wat de nodige risico’s met zich meebrengt. Het gebruik van CO2 gas is namelijk niet geheel zonder risico. Hoewel dit gas van nature in de atmosfeer voorkomt, is het in hogere concentraties gevaarlijk. Het gas kan effect hebben op uw gezondheid. Wanneer er 1% kooldioxide zich in de lucht bevindt, kan dit bij lange blootstelling zorgen voor een suf gevoel. Indien dit het geval is, moet u alert zijn voor verdere symptomen. Bovendien is het zeer verstandig om de ruimte te verlaten en deze goed te ventileren. Als het percentage toeneemt tot 3%, zorgt dit voor symptomen als een verminderd hoorvermogen, verminderd bewustzijn, versnelde hartslag en een verhoogde bloeddruk. Bij aanwezigheid van 5% CO2 gas in de lucht, zult u zich duizelig en verward kunnen voelen. Ook is de kans op hoofdpijn groot en bent u kortademig. Het is hierbij erg belangrijk om voor goede ventilatie te zorgen en de ruimte te verlaten. Indien de lucht meer dan 8% CO2 gas bevat, neemt uw gezichtsvermogen af, begint het menselijk lichaam te zweten en de spieren te trillen. Bovendien is er veel kans op verlies van het bewustzijn. Vanaf 20% CO2 is de concentratie levensgevaarlijk, omdat de ademhaling na enkele seconden kan stoppen. Vloeibare kooldioxide of droogijs kan voor vrieswonden zorgen wanneer het in contact komt met de huid. Het is belangrijk dat de huid minstens 15 minuten goed wordt gespoeld en vervolgens wordt behandeld als brandwond. Werk vanwege deze risico’s niet alleen in een ruimte met CO2 en zorg dat er hulp in de buurt is. Zo loopt u zo min mogelijk risico en is het werken met koolstofdioxide veiliger.

Om het werken met kooldioxide nog veiliger te laten verlopen, raden wij u sterk aan een CO2 alarm te installeren. Indien het koolstofdioxide gehalte de norm overschrijdt, geeft deze meter een signaal af waarmee u wordt gealarmeerd. Volgens het alarm is er kans op een onveilige situatie. Omdat het CO2 gas geur-, kleur- en smaakloos is, is een CO2 meter een belangrijk hulpmiddel om de situatie onder controle te houden.

CO2 gasfles opslag en veiligheid

Staat u op het punt om een CO2 fles te kopen? Laat u dan goed informeren over de opslag van dit gas. De opslag is een belangrijk aspect van het gebruik van CO2. Indien dit niet op de juiste wijze plaatsvindt, kan dit gevolgen hebben voor uw veiligheid en het gebruik van het gas. De CO2 gasfles dient in een goed geventileerde ruimte worden opgeslagen beneden de 50°C. Het is belangrijk dat deze ruimte vrij is van brandgevaar en hittebronnen. Zet de gasfles verticaal en beveilig het tegen omvallen. Deze gasflessen dienen regelmatig gecontroleerd te worden op lekkages en de algemene conditie. Dit heeft ook te maken met het feit dat het mogelijk is om de CO2 fles te laten vullen.

Om de veiligheid te waarborgen, mag de CO2 gasfles onder geen enkele voorwaarde gesleept, gerold of geschoven worden. Maak altijd gebruik van een kar die geschikt is om gasflessen te verplaatsen en vervoeren. Dit geldt ook voor (zeer) korte afstanden. Ga hier voorzichtig mee te werk, zodat de gasfles niet valt. Zo voorkomt u mechanische beschadigingen aan de gasfles. Ook de identificatie sticker mag niet verwijderd of beschadigd worden.

Op de kraan van de gasfles zitten beschermkappen. Pas als de houder veilig is bevestigd aan een muur, op de werkplaats of fleshouder mogen deze kappen worden verwijderd. Plaats deze beschermkap terug wanneer de houder wordt ontkoppeld. Draai de gaskraan altijd dicht na gebruik, ook indien de gasfles leeg is. Het wordt zeer sterk afgeraden zelf het gas over te gieten in een andere gasfles. Neem hiervoor contact met ons op.

CO2 gasfles bestellen bij Westfalen

Westfalen Gassen levert gasvorming CO2, vloeibare CO2 en droogijs door heel Nederland. Mede dankzij een groot netwerk aan depothouders is het mogelijk om snelle levertijden te garanderen. Kooldioxide heeft veel toepassingen dankzij de drie vormen waarin de stof verschijnt. Door deze vormen op de juiste manier toe te passen, kunt u uitstekende resultaten bereiken. Ondervindt u moeite met het gebruik van de gasfles, of zijn er bijzonderheden die het veilig gebruiken van CO2 belemmeren, onderbreek dan het gebruik en neem contact met ons op. Wij adviseren u graag over het gebruik van de gasfles en het flesventiel.

De gassen die we aanbieden zijn van hoogwaardige kwaliteit en voldoen aan de meest recente normen en voorwaarden. Vraag onze specialisten naar de brede inzetbaarheid van CO2 gas. Wij leveren technische service bij uw gasinstallatie. Tevens is het mogelijk om buiten kantooruren uw gassen te laten leveren, zodat u niet aan tijden gebonden bent. Dat maakt ons bedrijf flexibel en meewerkend.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze informatie? Neem dan contact met ons op door bovenstaand formulier in te vullen. Onze specialisten beantwoorden graag uw vragen op het gebied van CO2 en de brede inzetbaarheid van dit gas. Gebruik bovenstaand contact formulier of neem telefonisch contact op.

Wilt u meer informatie over CO2 gas?


Over Westfalen

Westfalen personeelWestfalen was een succesvolle regionale aanbieder, maar sinds 1923 zijn we uitgegroeid tot een Europees gericht marktspeler voor industriële gassen. Ons aanbod bevat honderden industriële gassen en gasmengsels, levensmiddelengassen en koudemiddelen.

Van het perfecte gasmengsel tot het op de individuele eisen afgestemde verzorgingsconcept: bij Westfalen bent u aan het juiste adres. Onze ingenieurs, technici, analisten en medewerkers in de binnen- en buitendienst ontwikkelen met kennis, kunde en perfectie exact de juiste, innovatieve oplossing voor onze klanten. Daarmee verschaffen we onze klanten een grote voorsprong op hun concurrentie.

Service- en Installatietechniek: altijd passend verpakt

Een gascilinder of 300 bar cilinder, een bundel of een stationaire tank, een mobiel systeem of een complete Onsite productie: onze concepten zorgen ervoor dat de door u bestelde gassen altijd en overal in de passende verpakking worden bezorgd. Dat ziet er niet alleen goed uit, het garandeert ook maximale efficiëntie en veiligheid van installaties.

Onze ingenieurs en technici ontwikkelen een concept dat speciaal op uw wensen is afgestemd. De basis hiervoor zijn de eigenschappen van het betreffende gas, de toepassing, de te verwachten verbruikshoeveelheden en de algemene omstandigheden op de plaats van gebruik.

Daarnaast behoren planning, ontwerp, bouw, keuring en onderhoud van de industriële gasinstallaties tot ons dienstenpakket.

Wat klanten over ons zeggen:

 • Sinds wij gestart zijn in 2010 verkrijgen wij onze gassen via Westfalen Gassen. Wij zijn hier zeer tevreden over. Snelle levering en marktconforme prijzen!

  Author

  Folkert de Groot
  Manager Director
  Weldments B.V.

 • Wij zien in Westfalen een betrouwbaar partner. Een partner die goed luistert en onze wensen op een uitstekende wijze vertaald.

  Author

  Edwin Elverding
  Directeur
  Western Airconditioning B.V.

 • Westfalen Gassen is een leverancier geworden die geheel zelfstandig ons in alle gasbehoeftes voorziet tijdens onze openingstijden of in de nacht. Een leverancier waar je echt geen werk van hebt.

  Author

  H. Kwant
  Mede eigenaar
  Profilelaser B.V.

 • Wij hebben een jarenlange relatie met Westfalen, met een prima prijs-kwaliteitsverhouding. Een bedrijf met een gezicht en een persoonlijke benadering.

  Author

  Jeroen v/d Bos
  Mede eigenaar
  ABL Nederland V.O.F.

 • De samenwerking tussen Dominial en Westfalen gaat hand in hand. We zien dit graag jaren voortduren.

  Author

  Michiel Hersbach
  QESH Manager/Financieel
  Staalharderij Dominial

 • De toegezegde service en accuraatheid van leveren ervaren wij in de praktijk als prettig en betrokken. Westfalen Gassen Nederland BV biedt een goede service tegen financieel aantrekkelijk voorwaarden. Persoonlijk betrokken zijn met je klanten is een eerste vereiste binnen een service verlenend bedrijf. We hebben in Westfalen Gassen BV dan ook een goede partner gevonden.

  Author

  Wilbert Riedijk
  Parts Manager
  Thieu van Dorst bedrijfswagens B.V.

 • Westfalen levert altijd op tijd door o.a. telematica. Er is altijd correcte service en er wordt goed meegedacht. Wij zijn zeer tevreden.

  Author

  E. ter Horst
  Directeur
  Demar Laser BV

 • Westfalen is een betrouwbare leverancier. Zelfs voor ons als kleinbedrijf, wordt er een prima service geleverd. Met name de regiovertegenwoordiger is betrokken en attent.

  Author

  Frans Mourik
  Eigenaar
  Mourik Lastechniek

 • De prijs/kwaliteit staat absoluut in verhouding tot elkaar. Dit in combinatie met een zeer goede service past Westfalen in ons beeld als leverancier.

  Author

  D. Vullings
  Directeur
  Alcon B.V.

 • 25 jaar Westfalen Gassen Nederland en bijna 25 jaar klant zegt genoeg over de organisatie en de mensen! Succes voor de toekomst en ga zo door.

  Author

  Harold Richter
  Algemeen Directeur
  Richter Staalservice BV

 • Prima bedrijf die komt met oplossingen op elk vraagstuk met betrekking tot industriële gassen. Hier heb je het gevoel klant te zijn.

  Author

  Han ten Siethof
  Managing Director
  Daussiny Laser Welding BV

 • Sinds 2003 betrekken wij de gassen voor de werkplaats bij Westfalen. Een prima bedrijf met vakmensen die ons voorzien van de juiste adviezen.

  Author

  Marco Scheele
  Directeur
  Zeeland Aanhangwagens BV

 • Westfalen is oprecht vriendelijk en belangstellend. Ze zijn flexibel en een goede gasleverancier die meedenkt. De samenwerking met Westfalen mag wat ons betreft nog jaren zo doorgaan.

  Author

  Martha Veldkamp-Stobbink
  Directeur/eigenaar
  Veldkamp Apparaten Staphorst BV

 • Zeer goed tevreden

  Author

  H.G. Bankers
  Directeur
  Friga Systems B.V.

 • Sinds 2010 zijn wij klant bij Westfalen. Wij gebruiken Argon 5.0 voor het TIG lassen van titanium. Wij ervaren de samenwerking met Westfalen als zeer prettig.

  Author

  Herman Braun

  Braun Cycling

 • Alle gassen die wij gebruiken zijn uit voorraad leverbaar. Dat zorgt voor continuïteit. Westfalen is een prima partner voor ons.

  Author

  Wilco de Koeijer
  Werkplaatschef
  Hollestelle Konstruktie

 • Westfalen denkt efficiënt mee aan oplossingen. Wij doen al meer dan 20 jaar zaken met elkaar en ze proberen oplossend te denken. Wij hopen nog jarenlang gebruik te mogen maken van de expertise van Westfalen.

  Author

  Cock Simons
  Directeur
  Garagebedrijf Simons

 • Als eenmanszaak ben ik al zes jaar klant en al zes jaar tevreden over levering, service en prijsstelling.

  Author

  R. Goudriaan
  Eigenaar
  Laska Speciaal Lasbedrijf

 • Al geruime jaren verzorgd Westfalen de leverantie van O2 t.b.v. onze bodemsaneringsprocessen. Wij zijn zeer tevreden over de service.

  Author

  Jeroen Schoovers
  Projectmanager
  Verhoeve Milieu & Water

 • Sinds twee jaar zijn wij klant van Westfalen. Een prima leverancier die ons keurig heeft geholpen bij het afscheid nemen van onze oude gas leverancier.

  Author

  Willem van Zwienen
  Bedrijfsleider
  Bermhoek Technics BV

 • Ruim 16 jaar heeft Wehako een uitstekende samenwerking met Westfalen. Wat ik vooral waardeer is de snelle en correcte service tijdens calamiteiten in een weekend of tijdens feestdagen. Ook dan staat men paraat.

  Author

  Ron Nagtegaal
  Bedrijfsleider
  Wehako B.V.

 • Als kleine gebruiker wordt door Westfalen dezelfde prima service geleverd als aan grote gebruikers. Daarom ben ik klant en blijf ik klant.

  Author

  Kees Bastemeijer
  Directeur/eigenaar
  MIBA

 • Goede service en snelle levering.

  Author

  Cas Snoei
  Eigenaar
  CMS mobiele aircoservice & transportkoeling

 • Dankzij de gassen van Westfalen houden wij het gas erop.

  Author

  Kees van Chastelet
  DGA
  Marine Repair BV

 • Wij kopen al vele jaren alle type koudemiddelen zoals R134A en 1234YF, en stikstof, formeergas en lasgassen bij Westfalen. Super goede service en nette chauffeurs.

  Author

  Hans Noort
  Directeur / Eigenaar
  Noort Klima Services

 • Samenwerken met Westfalen is voor ons erg waardevol aangezien wij in ons vakgebied compressoren en stikstof generatoren vaak te maken hebben met testgassen. Zij denken mee met de vraagstukken waarmee wij geconfronteerd worden.

  Author

  Jeroen van Elewout
  Directeur
  v. Elewout Kompressoren

 • Onze relatie met Westfalen is prima. De prijs/kwaliteit verhouding van de gassen is goed. De levertijden van de gassen zijn kort, de service is goed geregeld. Ook als er vragen zijn over milieu en veiligheid worden deze goed beantwoord.

  Author

  Erik Verheij
  Service Coördinator
  Transportkoeling

 • We zijn begonnen met aantal proefleveringen met flessen en wat bleek: de toezeggingen werden ook waargemaakt. We leerden Westfalen kennen als een pragmatische flexibele onderneming die weet hoe het werkt. Al deze ervaringen hebben ons voldoen vertrouwen gegeven om ook onze grote stikstof tank te vervangen door een tank van Westfalen. We hebben geen minuut spijt gehad van deze verandering.

  Author

  Frans Mul
  Bedrijfsleider
  Winterwarm Heating Solutions BV

 • De samenwerking met Westfalen Gassen is uniek. Er wordt altijd oplossend gericht meegedacht en dat is bij andere bedrijven wel eens anders. Wij gaan er vanuit dat onze samenwerking nog lang gaat duren.

  Author

  Tjeerd Westra
  Bedrijfsleider
  Gascentrum Noord Nederland B.V.

 • Westfalen blijkt voor ons een partner die zich bij problemen niet verschuilt maar adequaat de juiste oplossingen aandraagt.

  Author

  Adri Scholten
  Inkoper
  Bakker Oilfield Supply Coevorden B.V.

 • Als groothandel in dranken betrekken wij, onder de merknaam protadur E290, koolzuur bij Westfalen in diverse flesgroottes. Voor ons is Westfalen het alternatief voor de gevestigde leveranciers.

  Author

  Aad van Buuren
  Directeur/Inkoop
  Elsco B.V.

 • Ruim 15 jaar betrekken wij onze industriële gassen bij Westfalen. Zij zijn voor ons op alle vlakken een betrouwbare en meedenkende leverancier.

  Author

  E. Stuip
  Directeur-eigenaar
  E. Stuip machine onderhoud en reparatiebedrijf

 • Tijdens de start van onze onderneming in 2012 zijn we uitstekend geadviseerd en ondersteund door Westfalen. Ons voorraadbeheer is hierdoor perfect geregeld. Ook bij eventuele vragen of calamiteiten komt er snel een goed en duidelijk antwoord. Kortom Westfalen is ons een goede aanvulling op ons bedrijf.

  Author

  René Wubs
  Eigenaar
  TOS gieten

 • Als toeleverancier van plaatwerk onderdelen en constructies, is het essentieel dat ons productieproces niet stil komt te staan. Wij zijn een schakel in de productieketen en maken onderdeel uit van een groter geheel. Onze klanten rekenen op ons, daarom moeten wij  ook op onze leveranciers kunnen bouwen. En op Westfalen Gassen kan dat. Zo is er een langdurige samenwerking ontstaan, met een leveringsvorm die perfect aansluit bij onze vraag. Meerdere malen per week komt de tankwagen van Westfalen langs om onze gasvoorraad aan te vullen, zodat wij weer volop kunnen lasersnijden en lassen om mooie producten en projecten te realiseren.

  Author

  Wilko Spijkerman
  Manager Produktie
  Hoekman Roestvaststaal B.V.


Zij gingen u voor: